Asianajaja Tom Andersson

Asianajotoimisto Tom Andersson on perustettu vuonna 2007 kotipaikkana Paraisten kaupunki. Toimiston kotipaikka oli Länsi-Turunmaan kaupunki 1.1.2009-31.12.2011 välisenä aikana. Toimiston kotipaikka on Paraisten kaupunki 1.1.2012 lukien. Toimiston omistaja asianajaja Tom Andersson hoitaa toimiston kaikki toimeksiannot.

Ennen asianajotoiminnan aloittamista, minulla oli vuoden 1997 alusta oma lakiasiaintoimisto kotipaikkana Parainen. Sitä ennen työskentelin yleisenä oikeusavustajana Ahvenanmaan oikeusaputoimistossa vuonna 1987 ja Mustasaaren oikeusaputoimistossa vuosina 1991-1996.

Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suoritin Helsingin yliopistossa vuonna 1985. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on vuonna 2012 oikeuttanut minut käyttämään oikeustieteen maisterin arvonimeä. Auskultoin Paraisten tuomiokunnassa vuosina 1986-1987 ja Turun hovioikeus on vuonna 1987 myöntänyt minulle varatuomarin arvonimen. Asianajajatutkinnon suoritin vuonna 2007.

Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen ja täytän asianajajalle vahvisteut kelpoisuusehdot ja minulla on vastuuvakuutus.