Advokat Tom Andersson

Advokatbyrå Tom Andersson är grundad år 2007 med Pargas stad som hemort. Byråns hemort var Väståbolands stad mellan 1.1.2009-31.12.2011. Byråns hemort är Pargas stad sedan 1.1.2012. Byråns ägare advokat Tom Andersson sköter byråns alla uppdrag.

Innan jag började med advokatverksamheten, hade jag från början av år 1997 egen juridisk byrå med Pargas som hemort. Dessförinnan arbetade jag som allmänt rättsbiträde på Ålands rättshjälpsbyrå år 1987 och på Korsholms rättshjälpsbyrå under åren 1991-1996.

Juris kandidatexamen avlade jag vid Helsingfors universitet år 1985. Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet har år 2012 berättigat mig att använda titeln juris magister. Jag auskulterade i Pargas domsaga åren 1986-1987 och Åbo hovrätt har år 1987 tilldelat mig vicehäradshövdingstitel. Advokatexamen avlade jag år 2007.

Jag är medlem av Finlands Advokatförbund och uppfyller de behörighetsvillkor som fastställts för en advokat och jag har ansvarsförsäkring.