Toiminta

Toimisto hoitaa sekä siviiliasioita että rikosasioita.

Siviiliasioissa on toimiston pääasiallinen toiminta suuntautunut perintö-, perhe- ja kiinteistöoikeuteen ja siihen liittyviin verokysymyksiin, sekä sopimuksiin ja oikeudenkäynteihin.

Laadimme muun muassa avioehtosopimuksia, testamentteja ja edunvalvontavaltakirjoja. Toimitamme osituksia, perunkirjoituksia ja perinnönjakoja ja laadimme lahja- ja kauppakirjoja sekä kinteää että irtainta omaisuutta varten.

Rikosjutuissa toimisto avustaa sekä asianomistajia että vastaajia kaikenlaisissa asioissa.

Toimisto hoitaa myös muita asioita.

Selvitämme aina onko asiakkaalla oikeus oikeusturvavakuutuksen oikeusturvaetuun tai oikeutettu valtion oikeusapuun.

Toimiston toimeksiantajat ovat pääasiallisesti ykstiyishenkilöitä ja pienempiä yrityksiä Paraisilta ympäristöineen. Toimistolla on myös toimeksiantajia ympäröivästä Turunmaan saaristosta sekä ulkomaalaisia toimeksiantajia.

Kaikessa toiminnassaan toimisto noudattaa hyvää asianajotapaa.