Verksamhet

Byrån sköter både civilmål och brottmål.

I civilärenden är byråns huvudsakliga verksamhet inriktad på arvs-, familje- och fastighetsrätt och därtill anslutna skattefrågor samt avtal och rättegångar.

Vi upprättar bland annat äktenskapsförord, testamenten och intressebevakningsfullmakter. Vi förrättar avvittringar, bouppteckningar och arvskiften samt uppgör gåvo- och köpebrev för både fast och lös egendom.

I brottmål biträder byrån både målsäganden och svaranden i alla slags ärenden.

Byrån sköter även andra ärenden.

Vi utreder alltid om klienten har rätt till rättsskyddsförmån från rättsskyddsförsäkringen eller är berättigad till rättshjälp av staten.

Byråns uppdragsgivare består i huvudsak av privatpersoner och mindre företag från Pargas med omnejd. Byrån har även uppdragsgivare från den kringliggande Åboländska skärgården samt utländska uppdragsgivare.

I all sin verksamhet följer byrån god advokatsed.