Kontaktuppgifter

Advokatbyrå Tom Andersson

PB 6 / Strandvägen 32
FI-21601 PARGAS
FINLAND

Telefon: +358 40 525 4388

FO-nummer: 1400681-7
Mervärdesskattenummer: FI14006817